در صورتیکه قبلا عضو سایت شده اید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید ، در غیر اینصورت از گزینه ثبت نام استفاده نمایید .

برترین های علمی

مقطع متوسطه 1 پایه هفتم

فاطمه کاظمی
فاطمه کاظمیرتبه سوم با معدل 19/95
پایه هفتم
درسا سادات دیان
درسا سادات دیانرتبه دوم با معدل 19/98
پایه هفتم
آیدا فارسی
آیدا فارسیرتبه سوم با معدل 19/95
پایه هفتم
هلیا هلیلی
هلیا هلیلیرتبه اول با معدل 20
پایه هفتم
رومینا شریف زاده
رومینا شریف زادهرتبه سوم با معدل 19/95
پایه هفتم
الینا شهبانی
الینا شهبانیرتبه اول با معدل 20
پایه هفتم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 1 پایه هشتم

دلیار حاجی زاده
دلیار حاجی زادهرتبه سوم با معدل 19/95
پایه هشتم
نگار رستمی
نگار رستمی رتبه دوم با معدل 19/98
پایه هشتم
صوفیا آزاد
صوفیا آزادرتبه اول با معدل 20
پایه هشتم
هدی دزفولی
هدی دزفولیرتبه سوم با معدل 19/95
پایه هشتم
سپیده اتحادی
سپیده اتحادیرتبه اول با معدل 20
پایه هشتم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 1 پایه نهم

فرناز نوری
فرناز نوری رتبه اول با معدل 20
پایه نهم
حدیث سجادی
حدیث سجادیرتبه اول با معدل 20
پایه نهم
سوگند احمدی
سوگند احمدیرتبه سوم با معدل 19/95
پایه نهم
پریا زاهدی نیا
پریا زاهدی نیارتبه اول با معدل 20
پایه نهم
حنانه سادات ضیائی
حنانه سادات ضیائیرتبه دوم با معدل 19/98
پایه نهم
ملیکا اسدی
ملیکا اسدیرتبه اول با معدل 20
پایه نهم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 2 پایه دهم ریاضی

کمند خانجانی
کمند خانجانیرتبه سوم با معدل 19/84
رشته ریاضی پایه دهم
هلیا روشن بخش
هلیا روشن بخشرتبه دوم با معدل 19/87
رشته ریاضی پایه دهم
سیما شهیدی
سیما شهیدیرتبه اول با معدل 19/89
رشته ریاضی پایه دهم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 2 پایه دهم تجربی

نیوشا سپهری راد
نیوشا سپهری رادرتبه سوم با معدل 19/76
رشته تجربی پایه دهم
ریحانه مولائی
ریحانه مولائیرتبه دوم با معدل 19/91
رشته تجربی پایه دهم
فهیمه فردانش
فهیمه فردانشرتبه اول با معدل 19/97
رشته تجربی پایه دهم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 2 پایه سوم ریاضی

هانا فروغی
هانا فروغیرتبه سوم با معدل 19/26
رشته ریاضی پایه سوم
کیمیا رضایی
کیمیا رضاییرتبه دوم با معدل 19/51
رشته ریاضی پایه سوم
مرضیه خاکباز
مرضیه خاکبازرتبه اول با معدل 19/75
رشته ریاضی پایه سوم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 2 پایه سوم تجربی

سارا سعید نیا
سارا سعید نیارتبه سوم با معدل 19/26
رشته تجربی پایه سوم
سارا ایمان زاده
سارا ایمان زادهرتبه دوم با معدل 19/73
رشته تجربی پایه سوم
رکسانا جعفری
رکسانا جعفریرتبه اول با معدل 19/82
رشته تجربی پایه سوم