در صورتیکه قبلا عضو سایت شده اید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید ، در غیر اینصورت از گزینه ثبت نام استفاده نمایید .

انجمن اولیاء و مربیان مجتمع آموزشی ندای زهرا (س)

در روز های شنبه 3 و دوشنبه5 مهر در مجتمع فرهنگی آموزشی هیئت منتخبی از اولیای دانش‌آموزان با برگزاری جلسه انتخابات اولیا و مربیان به منظور تقویت همکاری و مشارکت هر چه بیشتر اولیای دانش‌آموزان و کمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، و گسترش ارتباط خانه و مدرسه، بر پایهٔ مقررات و ضوابط تشکیل شد .

جناب آقای رضا بیانی

جناب آقای رضا بیانی

اعضاء انجمن
کارشناس ارشد و اولیاء دانش آموز فاطمه بیانی 4 سال سابقه حضور در انجمن

سرکار خانم رویا کریمی

سرکار خانم رویا کریمی

نایب رئیس انجمن
کارشناس ارشد حسابداری و اولیاء دانش آموز سوگند احمدی و 4 سال سابقه حضور در انجمن

جناب آقای عبداله معینیان

جناب آقای عبداله معینیان

اولیاء دانش آموز نرگس معینیان

جناب آقای علی مساح

جناب آقای علی مساح

عضو اصلی انجمن
اولیاء دانش آموز بیتا مساح و 12 سال سابقه حضور در انجمن

سرکار خانم دکتر مهفام فرهنگ زاده

سرکار خانم دکتر مهفام فرهنگ زاده

اولیاء دانش آموز یاسمین آقا امیری

سرکار خانم انوشا ماسوله

سرکار خانم انوشا ماسوله

ولی دانش آموز دلارام رستم زاده

سرکار خانم پیشانی دار

سرکار خانم پیشانی دار

عضو علی البدل
فوق لیسانس علوم ارتباطات و اولیاء دانش آموز نیکانپور و 1 سال سابقه حضور در انجمن