در صورتیکه قبلا عضو سایت شده اید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید ، در غیر اینصورت از گزینه ثبت نام استفاده نمایید .

انجمن دانش آموزی مجتمع آموزشی ندای زهرا (س)

به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی ، پرورشی ، انضباطی ، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خودباوری و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان ، شورای دانش آموزان در سطح مجتمع تشکیل می گردد

مطهره سوداگر

مطهره سوداگر

رئیس شورا

کیمیا اسماعیلی

کیمیا اسماعیلی

معاون

آسا رحیمی

آسا رحیمی

منشی

کیمیا قدیانلو

کیمیا قدیانلو

منشی

ملیسا فرهانی

ملیسا فرهانی

منشی

عسل انصاری

عسل انصاری

عضو

فاطمه مولوی

فاطمه مولوی

عضو