اخبار مجتمع فرهنگی و آموزشی ندای زهرا (س)

اخبار مجتمع فرهنگی و آموزشی ندای زهرا (س)

توضیحات خبرخوانی

شما می توانید جهت رویت اخبار مورد نظر خود ، تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید ، ضمنا در نظر داشته باشید ترتیب قرارگیری اخبار در این صفحه از قدیم به جدید می باشد .
جشن گرامیداشت مقام معلم ............................................................................................................. تاریخ درج خبر : 97/02/16

pic20

برنامه مطالعاتی پیش دانشگاهی (تجربی و ریاضی) .............................................................................. تاریخ درج خبر : 97/02/22
سوالات شیمی پیش دانشگاهی .......................................................................................................... تاریخ درج خبر : 97/02/22
برنامه امتحانات هفتگی پایه دهم و یازدهم .......................................................................................................... تاریخ درج خبر : 97/07/08
برنامه امتحانات هفتگی پایه هفتم،هشتم و نهم ................................................................................................. تاریخ درج خبر : 97/07/18