ربات هوشمند مجتمع

https://telegram.me/nedazahra_bot

ایمیل

تلفکس

22943179 – 22942408 – 22930965

کانال خبری تلگرام

https://telegram.me/nedazahra1995

آدرس

میدان هروی ، جنب مجتمع تجاری الماس هروی ، پلاک 73

اینستاگرام

تلفکس

22943179 – 22942408 – 22930965

وبسایت